Dịch vụ

Dịch vụ

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

TSLINE cung cấp dịch vụ vận tải bằng ô tô tải thùng, xe đầu kéo container vận chuyển từ kho tới kho, kho ra ga, kho ra cảng, vận chuyện phân phối từ nhà máy đến tổng kho hoặc các đại lý tiêu thụ. Chủng loại phương tiện từ 1T – 25T thỏa mãn nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn bàn cả nước.

Nhận báo giá
Dịch vụ

VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG SẮT

TSLINE cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển kết hợp với vận chuyển ô tô 2 đầu trong nước. Phương thức vận chuyển từ kho tới kho, từ kho tới cảng và từ cảng tới cảng.

Nhận báo giá
Dịch vụ

VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

TSLINE cung cấp dịch vụ vận tải bằng ô tô tải thùng, xe đầu kéo container vận chuyển từ kho tới kho, kho ra ga, kho ra cảng, vận chuyện phân phối từ nhà máy đến tổng kho hoặc các đại lý tiêu thụ. Chủng loại phương tiện từ 1T – 25T thỏa mãn nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn bàn cả nước.

Nhận báo giá
Dịch vụ

GIAO NHẬN, XẾP ĐỠ HÀNG HÓA

TSLINE cung cấp dịch vụ giao nhận phân phối hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa từ kho đến kho. Tố chức xếp dỡ các loại hàng hóa tại kho, ga, cảng bằng thủ công và cơ giới.

Nhận báo giá

GIAO HÀNG CẢ NƯỚC

Chúng tôi nhận giao hàng khắp Việt Nam bằng dịch vụ chuyển fax nhanh.

Vận tải đa phuông tiện

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng cả nước đa phương tiện, đa phương thức.

Bốc xếp giao nhận hàng

Chúng tôi nhận giao hàng khắp Việt Nam bằng dịch vụ bốc xếp.

Vận hành kho

Cung cấp dịch vụ vận hành kho với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm.

Đối tác của TS Line

Nhận tư vấn dịch vụ vận tải